Nazwisko i imię:
Movius Kaspar (Movius Caspar).
Tytuł:
Evidens et orthodoxa demonstratio, in qua horrenda Calvinianorum, de electione et reprobatione dogmata [...] bona fide recensentur. Opposita Joannis Bergii [...] disputationi [...] publicata a M. Casparo Movio, Parchimo - Megapolitano, Ecclesiae, Caunis Lithuanorum, invariate Augustanae confessioni addictae Pastore. Regiomonti, Typ. Osterbergeranis, sumpt. Laurentii Segebadi 1622 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców i wdowy Jerzego Osterbergera, 1622.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16, k. 116. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1222.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2483. [KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK. Signatur: Dk 13 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:081433B_001,800,600
Całość:
Movius Kaspar (Movius Caspar).
Evidens et orthodoxa demonstratio, in qua horrenda Calvinianorum, de electione et reprobatione dogmata [...] bona fide recensentur. Opposita Joannis Bergii [...] disputationi [...] publicata a M. Casparo Movio, Parchimo - Megapolitano, Ecclesiae, Caunis Lithuanorum, invariate Augustanae confessioni addictae Pastore. Regiomonti, Typ. Osterbergeranis, sumpt. Laurentii Segebadi 1622 [rz.].
Królewiec, druk. dziedziców i wdowy Jerzego Osterbergera, 1622.
w 4ce, k. 16, k. 116.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1222.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2483.
[KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK. Signatur: Dk 13 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:081433B_001,800,600