Nazwisko i imię:
Elephantutio Marco.
Tytuł:
Elephantutio Polocen. Bonorum. Pro Illmo, et Rmo D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocen., totiusque Russię Metropolita, ac toto Clero Sęculari, et Regulari Ritus Graeci uniti Diaecesis Polocen. Summarium. Typis Bernabó 1754.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Roma), druk. Giambattista Bernabo, 1754.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 28. Tyt. poprz.: R.P.D. Elephantutio Polocen. Pomiędzy tytułem a Summarium duży ozdobnik. Summarium pomiędzy dwiema liniami ozdobnymi przerwanymi pośrodku: pośrodku pierwszej litera M, pośrodku dolnej cyfra 20. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224558 III.
Całość:
Elephantutio Marco.
Elephantutio Polocen. Bonorum. Pro Illmo, et Rmo D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocen., totiusque Russię Metropolita, ac toto Clero Sęculari, et Regulari Ritus Graeci uniti Diaecesis Polocen. Summarium. Typis Bernabó 1754.
B. m. (Roma), druk. Giambattista Bernabo, 1754.
w 12ce, k. 28.

Tyt. poprz.: R.P.D. Elephantutio Polocen.

Pomiędzy tytułem a Summarium duży ozdobnik. Summarium pomiędzy dwiema liniami ozdobnymi przerwanymi pośrodku: pośrodku pierwszej litera M, pośrodku dolnej cyfra 20.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224558 III.