Nazwisko i imię:
Möller Johann Gottlieb.
Tytuł:
Illegitimam terminorum metaphysicorum ad res theologicas applicationem, ex neglecta termini applicandi cum doctrina, cui accommodandus est terminus, comparatione, ortam in disputatione philosophica A. 1696 [rz.]. D. XVII Octobr [...] praeside [...] publice ventilanda, rejiciet respondens Evaldus Erasmi, Vindavia-Curlandus: Opposituris: Johanne Georgio Knoth Gedan [...] Godofredo Neandro Gedan. et Martino Pflug Conecens. Borusso. Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii 1696 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1826.
Całość:
Möller Johann Gottlieb.
Illegitimam terminorum metaphysicorum ad res theologicas applicationem, ex neglecta termini applicandi cum doctrina, cui accommodandus est terminus, comparatione, ortam in disputatione philosophica A. 1696 [rz.]. D. XVII Octobr [...] praeside [...] publice ventilanda, rejiciet respondens Evaldus Erasmi, Vindavia-Curlandus: Opposituris: Johanne Georgio Knoth Gedan [...] Godofredo Neandro Gedan. et Martino Pflug Conecens. Borusso. Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii 1696 [rz.].
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1826.