Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Edykt względem zatrzymania i gonienia zbiegów także iako pieniądze od mile za Konie na pogoń potrzebuiące i nagrody za przywiedźionych zbiegów wypłacane bydź maią. De Dato z Berlina, dnia 21. Maja, 1788. w Wrocławiu, drukowan literami Grassowemi.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Karl Wilhelm Grass, (1788).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Między tytułem a „De Dato [...]” linia pojedyncza, między ,,De Dato [...]” a „w Wrocławiu [...]” linia podwójna. Na końcu „Frydrych Wilhelm. Möllendorf. Hoym. Rohdich.” Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224176 III.
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Edykt względem zatrzymania i gonienia zbiegów także iako pieniądze od mile za Konie na pogoń potrzebuiące i nagrody za przywiedźionych zbiegów wypłacane bydź maią. De Dato z Berlina, dnia 21. Maja, 1788. w Wrocławiu, drukowan literami Grassowemi.
Wrocław, druk. Karl Wilhelm Grass, (1788).
folio, k. 4.

Między tytułem a „De Dato [...]” linia pojedyncza, między ,,De Dato [...]” a „w Wrocławiu [...]” linia podwójna. Na końcu „Frydrych Wilhelm. Möllendorf. Hoym. Rohdich.”

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224176 III.