Nazwisko i imię:
Drews Jan.
Tytuł:
Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
Opis/komentarz:
w 6ce, k. 80. Na k. tyt. v. pomiędzy dwoma ozdobnikami Przedmowa, w której m. in. powiedziano: „Opisanie [...] czterech części świata [...] od [...] Jan Drewsa [...] tak w łacińskim iako y w Oyczystym Języku wydaie się to w osobnych Exemplarzach [...]”. Łacińskim odpowiednikiem egzemplarza jest, jak się zdaje, wspomniany przez Estreichera w t. 15 s. 313 "Flos regnorum seu brevis descriptio Quatuor partium orbis: Africae, Americae, Asiae et Europae. Reimpressa Anno Domini 1744 Calissi, typis S.J.". Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220667 I.
Dodatkowe:
K. Bielska, Bibliografia starych druków kaliskich (do końca XVIII w.), Warszawa-Poznań 1980, poz. 727. [FBC:] Tekst edycji (sygn.: 220667 I) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [03.08.2009] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/14081
Całość:
Drews Jan.
Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744.
Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
w 6ce, k. 80.

Na k. tyt. v. pomiędzy dwoma ozdobnikami Przedmowa, w której m. in. powiedziano: „Opisanie [...] czterech części świata [...] od [...] Jan Drewsa [...] tak w łacińskim iako y w Oyczystym Języku wydaie się to w osobnych Exemplarzach [...]”.
Łacińskim odpowiednikiem egzemplarza jest, jak się zdaje, wspomniany przez Estreichera w t. 15 s. 313 "Flos regnorum seu brevis descriptio Quatuor partium orbis: Africae, Americae, Asiae et Europae. Reimpressa Anno Domini 1744 Calissi, typis S.J.".

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220667 I.
K. Bielska, Bibliografia starych druków kaliskich (do końca XVIII w.), Warszawa-Poznań 1980, poz. 727.
[FBC:] Tekst edycji (sygn.: 220667 I) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [03.08.2009] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/14081