Nazwisko i imię:
(Strauch Aegidio).
Tytuł:
Lobes- und Liebes-Schall Ihrer Wol-Ehrwürdigen Gross-Achtbahren Excellentz [...] Aegidio Strauch des löblichen Gymnasii der Königlichen Stadt Dantzig Rectori [...] als Ihr [...] Nahmens-Tag [...] 1. September des 1670-sten Jahres einfiehl in einer wolmeinenden Abend-Music auff geheiss des Pflichschuldigkeit abgestattet von denen allerseits studirenden in Dantzig. [Gdańsk] Gedruckt durch Simon Reiniger [1670].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk), druk. Szymon Reiniger mł., (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Na s. tyt. wiersz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.702.
Dodatkowe:
E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 389.
Całość:
(Strauch Aegidio).
Lobes- und Liebes-Schall Ihrer Wol-Ehrwürdigen Gross-Achtbahren Excellentz [...] Aegidio Strauch des löblichen Gymnasii der Königlichen Stadt Dantzig Rectori [...] als Ihr [...] Nahmens-Tag [...] 1. September des 1670-sten Jahres einfiehl in einer wolmeinenden Abend-Music auff geheiss des Pflichschuldigkeit abgestattet von denen allerseits studirenden in Dantzig. [Gdańsk] Gedruckt durch Simon Reiniger [1670].
B. m. (Gdańsk), druk. Szymon Reiniger mł., (1670).
folio, k. 2.

Na s. tyt. wiersz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.702.
E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 389.