Nazwisko i imię:
Linemann Albert (Linemann Albertus).
Tytuł:
Disputatio inauguralis mathematica De refractionibus uranicis, quam [...] publicae censurae subijcit [...] respondente Alberto Kieper Prusso Regiomontano. Ad 8 Sept. [...]. Regiomonti exc. Laur. Segebade 1634 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1321.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Signatur: Xb 5284 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:288066G_001,800,600
Całość:
Linemann Albert (Linemann Albertus).
Disputatio inauguralis mathematica De refractionibus uranicis, quam [...] publicae censurae subijcit [...] respondente Alberto Kieper Prusso Regiomontano. Ad 8 Sept. [...]. Regiomonti exc. Laur. Segebade 1634 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
w 4ce, k. 12.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1321.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Signatur: Xb 5284 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:288066G_001,800,600