Nazwisko i imię:
Leius Matthias.
Tytuł:
Certamen novem Musarum, Illustrissimae Principi [...] Mariae Leonorae, natae Ducissae Iuliacensi, Cliuensi et Bergensi, Marchionissae Brandenburgensi [...] Dominae suae clementissimae, humilime D. D. Matthias Leius, Iuliacensis, SS. LL. Stud. Impressum Gedani, apud Jacobum Rhodum, Anno CXV [1615].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (II), (1615).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Tytuł w ramce z ozdobn. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.418 adl.
Całość:
Leius Matthias.
Certamen novem Musarum, Illustrissimae Principi [...] Mariae Leonorae, natae Ducissae Iuliacensi, Cliuensi et Bergensi, Marchionissae Brandenburgensi [...] Dominae suae clementissimae, humilime D. D. Matthias Leius, Iuliacensis, SS. LL. Stud. Impressum Gedani, apud Jacobum Rhodum, Anno CXV [1615].
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (II), (1615).
w 4ce, k. 6.

Tytuł w ramce z ozdobn.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.418 adl.