Nazwisko i imię:
Lagus Daniel.
Tytuł:
Theoria meteorologica, publicis primum praelectionibus, in Athenaeo Gedanensi, tradita, et in Collegio postea disputatorio, sub ulteriorem disquisitionis incudem revocata. Dantisci, typis Viduae Georgi Rhetii 1650 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1650.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 86. [Tyt. nagł.:] Danielis Lagi, philos. professoris ordinarii Theoria meteorologica […]. [Dedyk.:] Gregorio Lago, na s. 4 index [XIII] disputationum et respondendum: Wilh. Buthner Regiom, Christianus Nifanius Holsat., Benj. Oswald, Thuring., Casp. Hamm Dantisc, Godofr. Ressius, Siles., Jac. Tycleus Memel., David Erdmannus Mariaeburg., Chrretianus Ohmuth, Dant., Sam. Balthasaris Hernstad. Sil., Nicol. Eppstein, Dantisc, Simon Dorilerus Vratislav., Joannes Schröderus Pomer., Nicol. Eppstein Dantisc. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.809.
Całość:
Lagus Daniel.
Theoria meteorologica, publicis primum praelectionibus, in Athenaeo Gedanensi, tradita, et in Collegio postea disputatorio, sub ulteriorem disquisitionis incudem revocata. Dantisci, typis Viduae Georgi Rhetii 1650 [rz.].
Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1650.
w 4ce, k. 86.

[Tyt. nagł.:] Danielis Lagi, philos. professoris ordinarii Theoria meteorologica […].
[Dedyk.:] Gregorio Lago, na s. 4 index [XIII] disputationum et respondendum: Wilh. Buthner Regiom, Christianus Nifanius Holsat., Benj. Oswald, Thuring., Casp. Hamm Dantisc, Godofr. Ressius, Siles., Jac. Tycleus Memel., David Erdmannus Mariaeburg., Chrretianus Ohmuth, Dant., Sam. Balthasaris Hernstad. Sil., Nicol. Eppstein, Dantisc, Simon Dorilerus Vratislav., Joannes Schröderus Pomer., Nicol. Eppstein Dantisc.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.809.