Nazwisko i imię:
Ładowski Maciej Marcjan.
Tytuł:
Inwentarz Konstytucyi Koronnych y W. X. Litewskiego uchwalonych Przez Marcyana Ładowskiego Metrikanta Koronnego In ordinem Alphabeti, wydany. Warszawie [sic]. W drukarni Oycow Scholarum Piarum w Roku 1690.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1690.
Opis/komentarz:
folio, k. 2, s. 540, k. 8, s. 343. Indeks i errata (k. 8), Konst. W. X. L. (s. 343). Na k. tyt. u dołu adnot. ręczna: Ten Autor N. N. chcąc mieć prętsze wykupienie Xiąg tych wydał pod tytułem, który jest tu wyrażony, ale to są Inszego Authora edycya. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.990.
Całość:
Ładowski Maciej Marcjan.
Inwentarz Konstytucyi Koronnych y W. X. Litewskiego uchwalonych Przez Marcyana Ładowskiego Metrikanta Koronnego In ordinem Alphabeti, wydany. Warszawie [sic]. W drukarni Oycow Scholarum Piarum w Roku 1690.
Warszawa, druk. Pijarów, 1690.
folio, k. 2, s. 540, k. 8, s. 343.

Indeks i errata (k. 8), Konst. W. X. L. (s. 343).
Na k. tyt. u dołu adnot. ręczna: Ten Autor N. N. chcąc mieć prętsze wykupienie Xiąg tych wydał pod tytułem, który jest tu wyrażony, ale to są Inszego Authora edycya.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.990.