Nazwisko i imię:
(Radziwiłł Bogusław).
Tytuł:
Lacrymae busto luctuosissimo [...] Dn Boguslai Radzivilii, ducis Birsarum et Dubincorum [...] affusae a Professoribus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Radziwiłł Bogusław, książę (1620-1669), syn Janusza Radziwiłła (kasztelana litewskiego), starosta barski, koniuszy wielki litewski od 1646, chorąży wielki litewski od 1638, feldmarszałek szwedzki, generalny namiestnik Prus Książęcych w latach 1657-1669. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.331.
Całość:
(Radziwiłł Bogusław).
Lacrymae busto luctuosissimo [...] Dn Boguslai Radzivilii, ducis Birsarum et Dubincorum [...] affusae a Professoribus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670].
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
folio, k. 4.

Radziwiłł Bogusław, książę (1620-1669), syn Janusza Radziwiłła (kasztelana litewskiego), starosta barski, koniuszy wielki litewski od 1646, chorąży wielki litewski od 1638, feldmarszałek szwedzki, generalny namiestnik Prus Książęcych w latach 1657-1669.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.331.