Nazwisko i imię:
(Karol X Gustaw, król szwedzki).
Tytuł:
Kurtze und Preliminar-Erzehlung der Ursachen, warumb der [...] Carl Gustaff, der Schweden, Gothen und Wenden König [...] den König in Pohlen mit Krieg zu überziehen gedrungen worden. Alt. Stettin, bey Johann Valentin Rheten 1655.
Miejsce i rok wydania:
Szczecin, druk. Johann Valentin Rhete, 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: R.561, poz. 1.
Całość:
(Karol X Gustaw, król szwedzki).
Kurtze und Preliminar-Erzehlung der Ursachen, warumb der [...] Carl Gustaff, der Schweden, Gothen und Wenden König [...] den König in Pohlen mit Krieg zu überziehen gedrungen worden. Alt. Stettin, bey Johann Valentin Rheten 1655.
Szczecin, druk. Johann Valentin Rhete, 1655.
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: R.561, poz. 1.