Nazwisko i imię:
(Baranowski Stefan).
Tytuł:
Opisanie. Pieniędzy, iako y rzeczy W. Imć. Panu Stefanowi Baranowskiemu podczas naiazdu nocnego rabowniczego zabranych dd. 7. Września roku bieżącego w Załężu.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1785).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] 1mo Pieniędzy w rożnych monetach y złocie Zł. Polsk. 49000 [...] [Expl.:] Do wynalezienia [...] złodzieja pilności przyłożyć, w dostrzeżeniu go przytrzymać, a o skutku tego przynależytemu Cyrkularnemu Urzędowi donieść należy. Z Rady Rządów Kraiowych. w Lwowie 30go Września 1785. Andrzey Müller. Sekretarz. Na jednej stronie tekst polski, na drugiej niemiecki o tytule nagłówkowym: Beschreibung der bey dem rauberischen Einfall dem Herrn Stephanus Baranowski den 7ten September lauf. Jahres in Zateńź [sic] des Nachts beraubeten Gelder und Sachen. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224389 III.
Całość:
(Baranowski Stefan).
Opisanie. Pieniędzy, iako y rzeczy W. Imć. Panu Stefanowi Baranowskiemu podczas naiazdu nocnego rabowniczego zabranych dd. 7. Września roku bieżącego w Załężu.
B. m., b. r. (1785).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] 1mo Pieniędzy w rożnych monetach y złocie Zł. Polsk. 49000 [...] [Expl.:] Do wynalezienia [...] złodzieja pilności przyłożyć, w dostrzeżeniu go przytrzymać, a o skutku tego przynależytemu Cyrkularnemu Urzędowi donieść należy. Z Rady Rządów Kraiowych. w Lwowie 30go Września 1785. Andrzey Müller. Sekretarz.
Na jednej stronie tekst polski, na drugiej niemiecki o tytule nagłówkowym: Beschreibung der bey dem rauberischen Einfall dem Herrn Stephanus Baranowski den 7ten September lauf. Jahres in Zateńź [sic] des Nachts beraubeten Gelder und Sachen.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224389 III.