Nazwisko i imię:
Kalaw vom Hofe Fabianus.
Tytuł:
Annae Mariae Ducissae celsissimae Radiviliae Gentis germini ac flori, nimis (ah!) nimis immature decerpto [...] Illustriss. Princeps Boguslaus Radivilius [...] Monumentum hoc posuit. Extincta est Regiomonti Ao 1667. die 24. Martii.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec, 1667).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Na s. tyt. panegiryk i „epithaphium”, pod.: Fab. Kalaw vom Hofe. Sen. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.322a.
Całość:
Kalaw vom Hofe Fabianus.
Annae Mariae Ducissae celsissimae Radiviliae Gentis germini ac flori, nimis (ah!) nimis immature decerpto [...] Illustriss. Princeps Boguslaus Radivilius [...] Monumentum hoc posuit. Extincta est Regiomonti Ao 1667. die 24. Martii.
B. m., b. r. (Królewiec, 1667).
folio, k. 2.

Na s. tyt. panegiryk i „epithaphium”, pod.: Fab. Kalaw vom Hofe. Sen.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.322a.