Nazwisko i imię:
(Jova).
Tytuł:
Jova juva, dum nec virtute minimam, nec aetate maximam [...] Isabellam Simoniam Patriciam Cöslino-Pomeranam [...] Christiani Simonis et Sarae Micraeliae [...] filiam [...] Gedani, 2/12 Octobr. 1665 [...] accipiens [...] vir Martinus Crovecenus, ecclesiae Slavorum patriae cantor [...]. Dantisci, Typis Phil. Christiani Rhetii [1665].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, (1665).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. 1665 [chronogr.]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5193.
Całość:
(Jova).
Jova juva, dum nec virtute minimam, nec aetate maximam [...] Isabellam Simoniam Patriciam Cöslino-Pomeranam [...] Christiani Simonis et Sarae Micraeliae [...] filiam [...] Gedani, 2/12 Octobr. 1665 [...] accipiens [...] vir Martinus Crovecenus, ecclesiae Slavorum patriae cantor [...]. Dantisci, Typis Phil. Christiani Rhetii [1665].
Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, (1665).
w 4ce, k. 4.

1665 [chronogr.].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5193.