Nazwisko i imię:
(Jan Kazimierz, król polski; Leopold I Habsburg, ces. rzym.-niem.; Karol XI Wittelsbach, król szwedzki).
Tytuł:
Instrumentum des ewigen Friedens, welcher zwischen Ihrer Königlichen Majestät und der Cron Schweden von einer, und Ihrer Königlichen Majestät und der Cron Pohlen, auch deroselben Bundes-Verwandten Der: Röm: Käyserl. Maytt: und Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg anderer Seiten, bey Dantzig im Closter Olive den 3. May, Anno 1660 [rz.] geschlossen worden. Gedruckt im Jahr 1660.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1660.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 21. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1704.
Dodatkowe:
Jan II Kazimierz Waza, król polski. M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2030. [KVK:] Por. (Einheitssachtitel) Instrumentum pacis perpetue. Instrumentum Des Ewigen Friedens […], [s. l.:] 1660. [26] Bl. Schlüsselseiten aus Exemplar HAB Wolfenbüttel. Signatur: 116.10 Quod. (5) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:000578X_001,800,600
Całość:
(Jan Kazimierz, król polski; Leopold I Habsburg, ces. rzym.-niem.; Karol XI Wittelsbach, król szwedzki).
Instrumentum des ewigen Friedens, welcher zwischen Ihrer Königlichen Majestät und der Cron Schweden von einer, und Ihrer Königlichen Majestät und der Cron Pohlen, auch deroselben Bundes-Verwandten Der: Röm: Käyserl. Maytt: und Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg anderer Seiten, bey Dantzig im Closter Olive den 3. May, Anno 1660 [rz.] geschlossen worden. Gedruckt im Jahr 1660.
B. m., 1660.
w 4ce, k. 21.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1704.
Jan II Kazimierz Waza, król polski.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2030.
[KVK:] Por. (Einheitssachtitel) Instrumentum pacis perpetue. Instrumentum Des Ewigen Friedens […], [s. l.:] 1660. [26] Bl. Schlüsselseiten aus Exemplar HAB Wolfenbüttel. Signatur: 116.10 Quod. (5) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:000578X_001,800,600