Nazwisko i imię:
(Hymenaeo).
Tytuł:
Hymenaeo viri juvenis [...] Petri Behmii. Gymn. Elbing. ConRectoris et [...] Annae Zeidler, a viro [...] Christophoro Zeidlero relictae viduae, adgratulantur Musae Elbingenses. Anno, qvo MichaeL Dvx Jehovae [1671] XV. Cal. Nov. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1671).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1970.
Całość:
(Hymenaeo).
Hymenaeo viri juvenis [...] Petri Behmii. Gymn. Elbing. ConRectoris et [...] Annae Zeidler, a viro [...] Christophoro Zeidlero relictae viduae, adgratulantur Musae Elbingenses. Anno, qvo MichaeL Dvx Jehovae [1671] XV. Cal. Nov. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1671).
w 4ce, k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1970.