Nazwisko i imię:
(Honor).
Tytuł:
Honor feralis qvondam Magnifico [...] Dn. Davidi Camerario, Inclytae Gedanensium Reip. Consuli et Scholarchae optime merita a Schola Mariana exhibitus Gedani Anno 1652 [rz.], d. 16. Dec. Gedani. Typis Viduae Georgii Rhetii [1652].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), (1652).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pisali: Iacobus Zetzkius, Rector; Fridericus Wagnerus, Conr.; Christianus Mayer, Cant[or]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1035.
Całość:
(Honor).
Honor feralis qvondam Magnifico [...] Dn. Davidi Camerario, Inclytae Gedanensium Reip. Consuli et Scholarchae optime merita a Schola Mariana exhibitus Gedani Anno 1652 [rz.], d. 16. Dec. Gedani. Typis Viduae Georgii Rhetii [1652].
Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), (1652).
w 4ce, k. 4.

Pisali: Iacobus Zetzkius, Rector; Fridericus Wagnerus, Conr.; Christianus Mayer, Cant[or].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1035.