Nazwisko i imię:
Holst David.
Tytuł:
Spiritus Sanctus cum spiritu sanctorum testans, quod hi sint filii et haeredes Dei. Christliche Leichpredigt auss dem Spruch Pauli, Röm. 8. v. 16.l7 [...] bey [...] Leich bestattung der [...] Regina Cokaynin, dess [...] Michael Sieferts, der Stadt Elbing [...] Bürgermeisters ehelichen Haussfrawen, welche in diesem 1654 Jahr, den 18. Febr [...] eingeschlaffen [...] Gehalten von [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1654.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1654.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 32. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1861.
Całość:
Holst David.
Spiritus Sanctus cum spiritu sanctorum testans, quod hi sint filii et haeredes Dei. Christliche Leichpredigt auss dem Spruch Pauli, Röm. 8. v. 16.l7 [...] bey [...] Leich bestattung der [...] Regina Cokaynin, dess [...] Michael Sieferts, der Stadt Elbing [...] Bürgermeisters ehelichen Haussfrawen, welche in diesem 1654 Jahr, den 18. Febr [...] eingeschlaffen [...] Gehalten von [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1654.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1654.
w 4ce, s. 32.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1861.