Nazwisko i imię:
Holst David.
Tytuł:
Justis mors temporalis est vere salutaris. Christliche Leichpredigt über den Spruch Esaiae 57, v. l.2. [...] bey [...] Leichbestattung der [...] Elisabeth, des David Dassawen [...] Haussfrauen, welche Anno 1655, d. l.Octobr [...] selig entschlaffen [...] Gehalten von [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1656.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 28. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1866.
Całość:
Holst David.
Justis mors temporalis est vere salutaris. Christliche Leichpredigt über den Spruch Esaiae 57, v. l.2. [...] bey [...] Leichbestattung der [...] Elisabeth, des David Dassawen [...] Haussfrauen, welche Anno 1655, d. l.Octobr [...] selig entschlaffen [...] Gehalten von [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1656.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
w 4ce, s. 28.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1866.