Nazwisko i imię:
(Holst Daniel, Marquard Christoph).
Tytuł:
Schuldigste Auffwaertung der Ehelichen Verbindung des [...] Israel Hoppen [...] mit der Elisabeth [...] Christiani Knichen [...] Tochter [...]. Elbing, dr. Achatius Corell den 30. Aug. 1678.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1985.
Całość:
(Holst Daniel, Marquard Christoph).
Schuldigste Auffwaertung der Ehelichen Verbindung des [...] Israel Hoppen [...] mit der Elisabeth [...] Christiani Knichen [...] Tochter [...]. Elbing, dr. Achatius Corell den 30. Aug. 1678.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1985.