Nazwisko i imię:
Hoelsen Petrus.
Tytuł:
Apprecatio nuptialis, quam ad [...] Henricum Brandt concionatorem apud Teutschendorffenses [...] cum nuptias celebraret cum [...] Dorothea [...] Melchioris Weiss pastoris olim [...] vidua relicta sponsa Anno 1671 [rz.], pr. Id. Julij [...] conscripsit testaturus [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1671).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1969.
Całość:
Hoelsen Petrus.
Apprecatio nuptialis, quam ad [...] Henricum Brandt concionatorem apud Teutschendorffenses [...] cum nuptias celebraret cum [...] Dorothea [...] Melchioris Weiss pastoris olim [...] vidua relicta sponsa Anno 1671 [rz.], pr. Id. Julij [...] conscripsit testaturus [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671].
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1671).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1969.