Nazwisko i imię:
Höcker Jonas (Hoecker Jonas).
Tytuł:
Sylloge utilissimorum quorundam articulorum; quorum nonnulli inter Augustanae Confessionis Theologos et Pontificios; quidam vero inter Nos et Bartholomaeum Kekermannum, Dantiscanum philosophum aliosque modernos Calvinianos summopere convertuntur: Assertio: I. De dignitate, excellentia et majestate S. Scripturae [...] II. De reali naturarum et propriorum communicatione contra Kekermannum. III. De loco et locatione contra eundem Calvinistam. IV. De transsubstantiatione [...] V. De substantiali [...] praesentia Christi [...] conscripta a [...]. Tubingae, Typis Cellianis 1608.
Miejsce i rok wydania:
Tübingen, druk. Johann Alexander Cellius, 1608.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 135. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1744.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2002. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 3118 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:112795F_001,800,600
Całość:
Höcker Jonas (Hoecker Jonas).
Sylloge utilissimorum quorundam articulorum; quorum nonnulli inter Augustanae Confessionis Theologos et Pontificios; quidam vero inter Nos et Bartholomaeum Kekermannum, Dantiscanum philosophum aliosque modernos Calvinianos summopere convertuntur: Assertio: I. De dignitate, excellentia et majestate S. Scripturae [...] II. De reali naturarum et propriorum communicatione contra Kekermannum. III. De loco et locatione contra eundem Calvinistam. IV. De transsubstantiatione [...] V. De substantiali [...] praesentia Christi [...] conscripta a [...]. Tubingae, Typis Cellianis 1608.
Tübingen, druk. Johann Alexander Cellius, 1608.
w 4ce, k. 4, s. 135.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1744.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2002.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 3118 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:112795F_001,800,600