Nazwisko i imię:
Hinnius Andreas.
Tytuł:
Honorem nuptialem clarissimo et consultissimo Dn. Bartholomaeo Friderici, secretario de Rep. patria optime merito sponso et [...] ornatissimae matronae Barbarae Urbanae [...] Georgii Lamperti consulis Elbingensis quondam [...] viduae sponsae, gratulabundus exhibet Andreas Hinnius Ecclesiast. Elbing[ensis]. Gedani, Typis Dav. Frider. Rhetii [1667].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1667).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. 1667 [kryptogram]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1962.
Całość:
Hinnius Andreas.
Honorem nuptialem clarissimo et consultissimo Dn. Bartholomaeo Friderici, secretario de Rep. patria optime merito sponso et [...] ornatissimae matronae Barbarae Urbanae [...] Georgii Lamperti consulis Elbingensis quondam [...] viduae sponsae, gratulabundus exhibet Andreas Hinnius Ecclesiast. Elbing[ensis]. Gedani, Typis Dav. Frider. Rhetii [1667].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1667).
w 4ce, k. 2.

1667 [kryptogram].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1962.