Nazwisko i imię:
Harders Fabianus Michael.
Tytuł:
Prudentiam peregrinandi iis omnibus, qui non latere semper domi, exercitatioris animi hominem posse, autumant [...] oratione, A. H. 1688 [rz.]. d. XXII. Jul. [...] habenda commendare constituit Fabianus Michael Harders, Gymnasio simul valedicturus. Ad quern [...] audiendum [...] invitat [...] Joh[annes] Petr[us] Titius, eloqv. et poet. Prof. Dantisci impr. David Frider. Rhetius [1688].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1688).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Od k. 2:] Animadversiones in epistolam M. Tullii Ciceronis Ad Quintum fratrem primam, quae est de provincia administranda. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1193.
Całość:
Harders Fabianus Michael.
Prudentiam peregrinandi iis omnibus, qui non latere semper domi, exercitatioris animi hominem posse, autumant [...] oratione, A. H. 1688 [rz.]. d. XXII. Jul. [...] habenda commendare constituit Fabianus Michael Harders, Gymnasio simul valedicturus. Ad quern [...] audiendum [...] invitat [...] Joh[annes] Petr[us] Titius, eloqv. et poet. Prof. Dantisci impr. David Frider. Rhetius [1688].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1688).
w 4ce, k. 4.

[Od k. 2:] Animadversiones in epistolam M. Tullii Ciceronis Ad Quintum fratrem primam, quae est de provincia administranda.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1193.