Nazwisko i imię:
Hanff Joachim.
Tytuł:
In Homeri quatuor priores libros Iliadis M. Joachimi Hanffii in inclyta Lubeca Scholae olim Rectoris vigilantissimi praelectiones analysin dialecticam et poeticam textus monstrantes. Quibus additae sunt theses eiusdem generales de poesi. In usum studiosae juventutis labore, studio et impensis Joannis Martini, Scholae Marianae Dantisci Rectoris, nunc primum in lucem editae. Dantisci, typis Andreae Hünefelds 1612 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1612.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 142. Estr. VIII 151, krótka wzm. pod Homerus bez nazw. Hanffiusa i Martiniego. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.279.
Całość:
Hanff Joachim.
In Homeri quatuor priores libros Iliadis M. Joachimi Hanffii in inclyta Lubeca Scholae olim Rectoris vigilantissimi praelectiones analysin dialecticam et poeticam textus monstrantes. Quibus additae sunt theses eiusdem generales de poesi. In usum studiosae juventutis labore, studio et impensis Joannis Martini, Scholae Marianae Dantisci Rectoris, nunc primum in lucem editae. Dantisci, typis Andreae Hünefelds 1612 [rz.].
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1612.
w 8ce, k. 1, s. 142.

Estr. VIII 151, krótka wzm. pod Homerus bez nazw. Hanffiusa i Martiniego.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.279.