Nazwisko i imię:
Gottlieb Theophilus.
Tytuł:
Geistlicher Triumph und Lobgesang. I.D.M. In welchem der alierheiligste Herr Gott Zebaoth angeruffen und gerühmet, die betrübte Kirche hie auff Erden getröstet [...] auffs new zum Druck befordert durch Theopholum [sic] Gottlieb zur Hertzerquickung frommer Christen [...]. Elbing, Gedr. bey Seel. Achatz Corellen Erben 1659.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st., 1659.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.607.
Całość:
Gottlieb Theophilus.
Geistlicher Triumph und Lobgesang. I.D.M. In welchem der alierheiligste Herr Gott Zebaoth angeruffen und gerühmet, die betrübte Kirche hie auff Erden getröstet [...] auffs new zum Druck befordert durch Theopholum [sic] Gottlieb zur Hertzerquickung frommer Christen [...]. Elbing, Gedr. bey Seel. Achatz Corellen Erben 1659.
Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st., 1659.
w 4ce, k. 6.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.607.