Nazwisko i imię:
Catalogus.
Tytuł:
Catalogus librorum theologico-juridico-medicophilosophicorum etc. selectissimorum, qui [...] publica auctione distrahentur Regiomonti Borussorum in noblli Cneiphofiano Horto Publico a die 3. Novembris per sequentes reliquos. Verzeichnis Etzlicher auserlesenen [...] Bücher [...]. Königsberg, Johann Reusner.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, b. r. (ok. 1650).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 48. Poniżej łac. tyt. niem. Katalog w układzie wg formatów zawiera sporą liczbę poloników, niektóre nie notowane u Estr., jak: Pawłowski Andr. Svada Christiana 1654, Movius Caspar: Myslenta Tyrannus [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6291.
Całość:
Catalogus.
Catalogus librorum theologico-juridico-medicophilosophicorum etc. selectissimorum, qui [...] publica auctione distrahentur Regiomonti Borussorum in noblli Cneiphofiano Horto Publico a die 3. Novembris per sequentes reliquos. Verzeichnis Etzlicher auserlesenen [...] Bücher [...]. Königsberg, Johann Reusner.
Królewiec, druk. Jan Reussner, b. r. (ok. 1650).
w 4ce, k. 1, s. 48.

Poniżej łac. tyt. niem. Katalog w układzie wg formatów zawiera sporą liczbę poloników, niektóre nie notowane u Estr., jak: Pawłowski Andr. Svada Christiana 1654, Movius Caspar: Myslenta Tyrannus [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6291.