Nazwisko i imię:
Calov Abraham, Schwadleigk Paul.
Tytuł:
Vier theologische Fragen: De syncretismo Nonneminis. Das ist Von vermischung der Religionen einer gewissen Person [...] unterm Praesidio [..] übergiebt der respondens Paulus Schwadleigk von Elbing aus Preussen. 1657.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1657.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 124. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.862.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Dk 8200 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:081682N_001,800,600
Całość:
Calov Abraham, Schwadleigk Paul.
Vier theologische Fragen: De syncretismo Nonneminis. Das ist Von vermischung der Religionen einer gewissen Person [...] unterm Praesidio [..] übergiebt der respondens Paulus Schwadleigk von Elbing aus Preussen. 1657.
B. m., 1657.
w 4ce, k. 2, s. 124.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.862.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Dk 8200 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:081682N_001,800,600