Nazwisko i imię:
Blaeu Willem Janszoon.
Tytuł:
Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum caelestium et terrestrium: duabus partibus adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem Altera, juxta mentem N. Copernici per terram mobilem. Latine reddita à M(artino) Hortensio, in Ill. Amsterdamensium Schola Matheseos Proffesore. Amsterdami, Apud Gvilielmum Blaeu 1634.
Miejsce i rok wydania:
Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu, 1634.
Opis/komentarz:
w 8ce, (Pars 1) k. 8, s. 160, (Pars 2) s. 161-246. Na s. tyt. winieta z globusem, postaciami Chronosa, starca i napisem: indefessus agendo; ilustr. w tekście. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5624.
Całość:
Blaeu Willem Janszoon.
Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum caelestium et terrestrium: duabus partibus adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem Altera, juxta mentem N. Copernici per terram mobilem. Latine reddita à M(artino) Hortensio, in Ill. Amsterdamensium Schola Matheseos Proffesore. Amsterdami, Apud Gvilielmum Blaeu 1634.
Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu, 1634.
w 8ce, (Pars 1) k. 8, s. 160, (Pars 2) s. 161-246.

Na s. tyt. winieta z globusem, postaciami Chronosa, starca i napisem: indefessus agendo; ilustr. w tekście.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5624.