Nazwisko i imię:
Bilefeld Christian (Bilefeld Christianus).
Tytuł:
Collegium metaphysicum XXI disputationibus inclusum et sub praesidio M. Christiani Bilefeld Lubecensis Coll. Philos: Adj. publice habitum. Wittebergae Typis Johannis Rohneri 1653.
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Johann Röhner, (1651-1653).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, (k. 8, k. 8, k. 8, k. 10). Na k. 2-ej: Nomina respondentium et authorum; tytuły poszczeg. dysput: Disputationum metaphysicarum [...] 1651-1653; 4. De veritate [...] proponitur a M. Friderico Haupt. Dantiscano [...] ad 15. Nov. 1651 (k. 8); 8. De causa et causato [...] a Joh. Mercknero Thorunensi [...] ad d. 28. Jan. 1652 (k. 8); 13. De simplici et composito [...] resp. Johanne Magiro Dantiscano [...] Januar. 1652 (k. 8); 18. Prima in parte speciali. De substantia supposita et persona [...] proponit Jacobus Feldtner Tborun. Pruss, 3. Nov. 1652 (k. 10). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu, Pol.7.II.6109.
Całość:
Bilefeld Christian (Bilefeld Christianus).
Collegium metaphysicum XXI disputationibus inclusum et sub praesidio M. Christiani Bilefeld Lubecensis Coll. Philos: Adj. publice habitum. Wittebergae Typis Johannis Rohneri 1653.
Wittenberg, druk. Johann Röhner, (1651-1653).
w 4ce, k. 2, (k. 8, k. 8, k. 8, k. 10).

Na k. 2-ej: Nomina respondentium et authorum; tytuły poszczeg. dysput: Disputationum metaphysicarum [...] 1651-1653; 4. De veritate [...] proponitur a M. Friderico Haupt. Dantiscano [...] ad 15. Nov. 1651 (k. 8); 8. De causa et causato [...] a Joh. Mercknero Thorunensi [...] ad d. 28. Jan. 1652 (k. 8); 13. De simplici et composito [...] resp. Johanne Magiro Dantiscano [...] Januar. 1652 (k. 8); 18. Prima in parte speciali. De substantia supposita et persona [...] proponit Jacobus Feldtner Tborun. Pruss, 3. Nov. 1652 (k. 10).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu, Pol.7.II.6109.