Nazwisko i imię:
Triller Caspar Ernst.
Tytuł:
Untersuchung etlicher Oerter des Neuen Testaments, die wegen bissher übler Ubersetzung die Warheit auffgehalten haben. Auff allergnädigsten Befehl einer hohen Person gedruckt. Dantzig 1699.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, 1699.
Opis/komentarz:
w 18ce, s. 348. Egz. interfoliowany. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.213.
Całość:
Triller Caspar Ernst.
Untersuchung etlicher Oerter des Neuen Testaments, die wegen bissher übler Ubersetzung die Warheit auffgehalten haben. Auff allergnädigsten Befehl einer hohen Person gedruckt. Dantzig 1699.
Gdańsk, 1699.
w 18ce, s. 348.

Egz. interfoliowany.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.213.