Nazwisko i imię:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Tytuł:
Evangelia et epistolae anniversariae, quae Dominicorum et Festorum diebus leguntur, latine et germanice [...]. Acc: M. Valentini Schreckij Aldenburgensis, Periocharum libellus pro scholis Dantiscanis. Dantzig, A. Hünefeldt 1638.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1638.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 105. Defekt: ark. A-o, reszty brak. Drugi tyt. w jęz. niem.; k. tyt. w ramce. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.132.
Całość:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Evangelia et epistolae anniversariae, quae Dominicorum et Festorum diebus leguntur, latine et germanice [...]. Acc: M. Valentini Schreckij Aldenburgensis, Periocharum libellus pro scholis Dantiscanis. Dantzig, A. Hünefeldt 1638.
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1638.
w 8ce, k. 105.

Defekt: ark. A-o, reszty brak. Drugi tyt. w jęz. niem.; k. tyt. w ramce.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.132.