Nazwisko i imię:
Berg Johann (Bergius Johannes).
Tytuł:
Frewde der Erlöseten in Zion. Auss dem Propheten Jesaia am 35 und 51 cap. Zum Trost und Ehrengedechtnüss der Weiland [...] Maria Erb-Truchsessin, Frey-Frauen zu Waltpurg [...] als dieselbe den 15. Aprilis dess 1642. J. zu Königsberg in Preussen [...] verschieden [...]. Elbing, gedr. bey Wendel Bodenhausen Erben 1643.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 28. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.794.
Dodatkowe:
Maria von Kreytzen (1582-1642). [KVK:] Schlüsselseiten des Titels SBB-PK, Berlin. Signantur: Ee 1485 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:027999V
Całość:
Berg Johann (Bergius Johannes).
Frewde der Erlöseten in Zion. Auss dem Propheten Jesaia am 35 und 51 cap. Zum Trost und Ehrengedechtnüss der Weiland [...] Maria Erb-Truchsessin, Frey-Frauen zu Waltpurg [...] als dieselbe den 15. Aprilis dess 1642. J. zu Königsberg in Preussen [...] verschieden [...]. Elbing, gedr. bey Wendel Bodenhausen Erben 1643.
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
w 4ce, k. 28.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.794.
Maria von Kreytzen (1582-1642).
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels SBB-PK, Berlin. Signantur: Ee 1485 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:027999V