Nazwisko i imię:
Bärholtz Daniel.
Tytuł:
Als der Woledle [...] Herr Bartholomäus Meienreis den 6. April dieses 1688-sten Jahres der Stadt Elbing erkohren und Ihm zugleich das Vice-Praesidenten Amt aufgetragen ward, schrieb [...] diese wenige Zeilen [...]. [Elbląg, 1688].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Elbląg, 1688).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. [Nad tytułem drukowana adnotacja:] Cum carmen votivum [...] sit in paucissimorum manibus, placiut typis denuo expressum hic annectare. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2005.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 157.
Całość:
Bärholtz Daniel.
Als der Woledle [...] Herr Bartholomäus Meienreis den 6. April dieses 1688-sten Jahres der Stadt Elbing erkohren und Ihm zugleich das Vice-Praesidenten Amt aufgetragen ward, schrieb [...] diese wenige Zeilen [...]. [Elbląg, 1688].
B. m., b. r. (Elbląg, 1688).
w 4ce, k. 2.

[Nad tytułem drukowana adnotacja:] Cum carmen votivum [...] sit in paucissimorum manibus, placiut typis denuo expressum hic annectare.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2005.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 157.