Nazwisko i imię:
Bachmann Nicolaus.
Tytuł:
Lustiges Susannine oder wolriechende Winter Lilie, das ist Schrifftmessige betrachtung des Wundersüssesten und Holdseligsten Namens Jesus nach anleitung der Worte Syrachs C. 49 [...] in einer Weihenacht Predigt [...] 2. Januar Anno 1650 [...]. Gedr. zu Elbing, bey Achatz Corellen 1650.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1650.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1858.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 93.
Całość:
Bachmann Nicolaus.
Lustiges Susannine oder wolriechende Winter Lilie, das ist Schrifftmessige betrachtung des Wundersüssesten und Holdseligsten Namens Jesus nach anleitung der Worte Syrachs C. 49 [...] in einer Weihenacht Predigt [...] 2. Januar Anno 1650 [...]. Gedr. zu Elbing, bey Achatz Corellen 1650.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1650.
w 4ce, k. 18.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1858.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 93.