Nazwisko i imię:
Kojałowicz-Wijuk Piotr.
Tytuł:
Calvaria Samogitiae ab Georgio Tyszkiewicz episcopo Samogitiae etc. erecta, a devoto spectatore descripta a. 1648. Wilno, druk. Akademicka, [1648].
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1648.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 10. [K. tyt., antykwa:] Calvaria Samogitiae ab illustrissimo et reverendissimo domino d. Georgio Tyszkiewicz episcopo Samogitiae adminisratore [!] episcopatus Piltinensis, praeposito Trocensi etc. etc. erecta a devoto spectatore descripta anno reparatae Salutis 1648. Vilnae Typis Academicis Societatis Iesu. U dołu k. tyt. częściowo obcięta notatka ręką współczesną: Clar[iassi]mo D[omi]no D[omino] Valentino Thiloni T. C. SJ. Author est Petrus Koiałowicz […]. Na odwr. k. tyt. drzew. tarcza herbowa Tyszkiewiczów „Leliwa” z insygniami biskupimi, po bokach inicjały: G.T.E.S. Poniżj drzeworytu wiersz: In Stemma Illustrissimi Caluariae Gordanae Fundatoris. K. A2r.-v.: dedykacja, dla Jerzego Tyszkiewicza, bpa żmudzkiego. Tytuł i tekst w ramkach z ozdobników. Marginalia. Na końcu winieta o motywach florystycznych szrafirowanych; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 59 4° adl. 16.
Dodatkowe:
Piotr Kojałowicz-Wijuk (zm. 1654), jezuita, prof. wymowy i logiki w Akademii Wileńskiej. Jerzy Tyszkiewicz (zm. 1656), bp żmudzki wileński, fundator kalwarii na Żmudzi. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. Zob.: L. Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Wilno 2011, s. 15.
Całość:
Kojałowicz-Wijuk Piotr.
Calvaria Samogitiae ab Georgio Tyszkiewicz episcopo Samogitiae etc. erecta, a devoto spectatore descripta a. 1648. Wilno, druk. Akademicka, [1648].

Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1648.
folio, k. nlb. 10.
[K. tyt., antykwa:] Calvaria Samogitiae ab illustrissimo et reverendissimo domino d. Georgio Tyszkiewicz episcopo Samogitiae adminisratore [!] episcopatus Piltinensis, praeposito Trocensi etc. etc. erecta a devoto spectatore descripta anno reparatae Salutis 1648. Vilnae Typis Academicis Societatis Iesu.
U dołu k. tyt. częściowo obcięta notatka ręką współczesną: Clar[iassi]mo D[omi]no D[omino] Valentino Thiloni T. C. SJ. Author est Petrus Koiałowicz […].
Na odwr. k. tyt. drzew. tarcza herbowa Tyszkiewiczów „Leliwa” z insygniami biskupimi, po bokach inicjały: G.T.E.S. Poniżj drzeworytu wiersz: In Stemma Illustrissimi Caluariae Gordanae Fundatoris. K. A2r.-v.: dedykacja, dla Jerzego Tyszkiewicza, bpa żmudzkiego.
Tytuł i tekst w ramkach z ozdobników. Marginalia. Na końcu winieta o motywach florystycznych szrafirowanych; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 59 4° adl. 16.
Piotr Kojałowicz-Wijuk (zm. 1654), jezuita, prof. wymowy i logiki w Akademii Wileńskiej.
Jerzy Tyszkiewicz (zm. 1656), bp żmudzki wileński, fundator kalwarii na Żmudzi.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
Zob.: L. Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Wilno 2011, s. 15.