Nazwisko i imię:
Guliński Jan.
Tytuł:
Panegyris in Psalmum CXXVII. sub inaugurationem novi magistratus et renunciationem Reipublicae Dantiscanae edita. [Gdańsk, b. dr., przed 16 VI 1644].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, 1644).
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [Tyt. nagł., antykwa:] Panegyris in Psal. CXXVII. Sub publicam et solennem inaugurationem novi Magistratus et renunciationem Florentissimae Reipubl. Dantiscanae aedita. [kursywa:] Inclite ac Generose Praeses caeteraq3 Nobilissima Concio Patrum Patriae. [k. A2v.:] Iohannes à Guliny Gulinsky Praedicat. et Prof. Pol. linguae in Colleg. Publicus. Mowa na cześć nowoobranych przedstawicieli Rady Miejskiej Gdańska. Inicjał florystyczny biały; pismo: antykwa z dod. kursywy. PSB IX 145; „Nowy Korbut” II 246.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 55.
Dodatkowe:
Jan Guliński (Śniatowski) (XVII w.), poeta, kaznodzieja ewangelicki, lektor jęz. pol. w gimn. gdańskim.
Całość:
Guliński Jan.
Panegyris in Psalmum CXXVII. sub inaugurationem novi magistratus et renunciationem Reipublicae Dantiscanae edita. [Gdańsk, b. dr., przed 16 VI 1644].
B. m., b. r. (Gdańsk, 1644).
folio, k. nlb. 2.
[Tyt. nagł., antykwa:] Panegyris in Psal. CXXVII. Sub publicam et solennem inaugurationem novi Magistratus et renunciationem Florentissimae Reipubl. Dantiscanae aedita. [kursywa:] Inclite ac Generose Praeses caeteraq3 Nobilissima Concio Patrum Patriae. [k. A2v.:] Iohannes à Guliny Gulinsky Praedicat. et Prof. Pol. linguae in Colleg. Publicus.
Mowa na cześć nowoobranych przedstawicieli Rady Miejskiej Gdańska. Inicjał florystyczny biały; pismo: antykwa z dod. kursywy.
PSB IX 145; „Nowy Korbut” II 246.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 55.
Jan Guliński (Śniatowski) (XVII w.), poeta, kaznodzieja ewangelicki, lektor jęz. pol. w gimn. gdańskim.