Nazwisko i imię:
(Fleming Jakub Henryk).
Tytuł:
De obtenta suprema armamentariorum Reipublicae Polonae praefectura gratulatio Jacobo Henrico comiti a Flemming. Varsaviae die 28 Aprilis, a. 1710 oblata. [B. m., dr., po 28 IV 1710].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa), 1710.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [K. tyt., antykwa:] De Obtenta Suprema Armamentariorum Reipublicae Polonae Praefectura Gratulatio Jllustrissimo atq[ue] Excellentissimo Domino, Domino Jacobo Henrico S. R. I. Comti à Flemming, Augustissimo ac Potentissimo Poloniarum Regi à Magni Lithuaniae Ducatûs Stabulorum Praefectura Summa, à Consilijs Status ac Belli Sanctioribus, à Supremo Equitatûs et Stipatorum Imperio Arciumq; munitarum Gubernaculo, etc. [kursywa:] Ratione, quâ par est, humillimâ, Varsaviae [antykwa:] Die XXVIII. Aprilis, Anno 1710 [rz.] oblata. Inicjał maureskowy, na końcu winieta florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 61 4° adl. 46.
Dodatkowe:
August II, król polski. Jakub Henryk Flemming (zm. 1728), hr., w. koniuszy lit., generał broni i minister gabinetowy Augusta II.
Całość:
(Fleming Jakub Henryk).
De obtenta suprema armamentariorum Reipublicae Polonae praefectura gratulatio Jacobo Henrico comiti a Flemming. Varsaviae die 28 Aprilis, a. 1710 oblata. [B. m., dr., po 28 IV 1710].
B. m. (Warszawa), 1710.
folio, k. nlb. 2.
[K. tyt., antykwa:] De Obtenta Suprema Armamentariorum Reipublicae Polonae Praefectura Gratulatio Jllustrissimo atq[ue] Excellentissimo Domino, Domino Jacobo Henrico S. R. I. Comti à Flemming, Augustissimo ac Potentissimo Poloniarum Regi à Magni Lithuaniae Ducatûs Stabulorum Praefectura Summa, à Consilijs Status ac Belli Sanctioribus, à Supremo Equitatûs et Stipatorum Imperio Arciumq; munitarum Gubernaculo, etc. [kursywa:] Ratione, quâ par est, humillimâ, Varsaviae [antykwa:] Die XXVIII. Aprilis, Anno 1710 [rz.] oblata.
Inicjał maureskowy, na końcu winieta florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 61 4° adl. 46.
August II, król polski.
Jakub Henryk Flemming (zm. 1728), hr., w. koniuszy lit., generał broni i minister gabinetowy Augusta II.