Nazwisko i imię:
Copius Christian.
Tytuł:
Diese aus göttlicher Verhängnis und unruhiger Leute Bedrängnis ausgepresseten Gegensätze, etlicher politischen heutiges Tages üblichen Handgriffe hat ohne Vorfechter Aemilius Probus... [Gdańsk, wdowa J. Rhetego?, ok 1652].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk wdowy Jerzego Rhete II (Anna Rhetowa), 1652).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. nlb. 1, s. 3-12. [K. tyt., gotyk:] Diese Auss Göttlicher Verhängnuss und unruhiger Leute Bedrängnuss aussgepressete Gegen-Sätze Etlicher Politischen heutiges Tages äblichen Handgriffe. Hat ohn Vorfechter [antykwa:] Aemilius Probus, [gotyk:] der Warheit geflissener. [winietka z ozdobników składanych] Wann mancher in den Wald zu schreyen sich erdreist dem kompt darauf gar bald Antwort die jhn verdreist. Diese Auss Goettlicher Verhaengnuss... jest to niem. wyd. druku opisanego w: Polonica Bibl. Gd. 2, 37 (wersja łac). Na gdańskim egz. Hoppego (Ms. 1564) szp. 151, przy notatce dotyczącej tego druku W. Schlieff rozwiązał krypt. nazwiska autora oraz dopisał: latine item germanice. Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Marka Manliusa i Appiusa Claudiusa. Pod pseud. Appius Claudius występuje tu Beniamin Krause; pseud. Marcus Manlius nie udało się rozszyfrować. Na s. 3 winieta z ozdobników drukarskich, inicjał gotycki „W”; pismo, gotyk, nieco antykwy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Ms. 1075 adl. 12 a. Biblioteka Gdańska PAN: Ha 349 8° adl. 14.
Dodatkowe:
Krystian Copius (poł. XVII w.). Beniamin Krause (poł. XVII w.), sekr. Rady Miejskiej w Gdańsku. Marcus Manlius (pseud.). Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. [KVK:] Diese Auß Göttlicher Verhängnuß vnd vnruhiger Leute Bedrängnuß außgepressete Segen-Sätze..., [ca. 1650]. Exemplar Marienbibliothek Halle (Sign. Oelh 395 (21) Q). [NUKAT:] Diese Auß Göttlicher Verhängnuß vnd vnruhiger Leute Bedrängnuß... [Gdańsk] : [Wdowa Jerzego Rhete], [1601]. Uwagi: Miejsce wydania, drukarz i rok wydania na podstawie katalogu historycznego PAN BG. Według GBV online autorem jest Nepos Cornelius (pseudonim), rok wydania około 1650.
Całość:
Copius Christian.
Diese aus göttlicher Verhängnis und unruhiger Leute Bedrängnis ausgepresseten Gegensätze, etlicher politischen heutiges Tages üblichen Handgriffe hat ohne Vorfechter Aemilius Probus... [Gdańsk, wdowa J. Rhetego?, ok 1652].
B. m., b. r. (Gdańsk, druk wdowy Jerzego Rhete II (Anna Rhetowa), 1652).
w 4ce, k. nlb. 1, s. 3-12.
[K. tyt., gotyk:] Diese Auss Göttlicher Verhängnuss und unruhiger Leute Bedrängnuss aussgepressete Gegen-Sätze Etlicher Politischen heutiges Tages äblichen Handgriffe. Hat ohn Vorfechter [antykwa:] Aemilius Probus, [gotyk:] der Warheit geflissener. [winietka z ozdobników składanych] Wann mancher in den Wald zu schreyen sich erdreist dem kompt darauf gar bald Antwort die jhn verdreist.
Diese Auss Goettlicher Verhaengnuss... jest to niem. wyd. druku opisanego w: Polonica Bibl. Gd. 2, 37 (wersja łac). Na gdańskim egz. Hoppego (Ms. 1564) szp. 151, przy notatce dotyczącej tego druku W. Schlieff rozwiązał krypt. nazwiska autora oraz dopisał: latine item germanice.
Na odwr. k. tyt. dedykacja dla Marka Manliusa i Appiusa Claudiusa. Pod pseud. Appius Claudius występuje tu Beniamin Krause; pseud. Marcus Manlius nie udało się rozszyfrować.
Na s. 3 winieta z ozdobników drukarskich, inicjał gotycki „W”; pismo, gotyk, nieco antykwy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Ms. 1075 adl. 12 a.
Biblioteka Gdańska PAN: Ha 349 8° adl. 14.
Krystian Copius (poł. XVII w.).
Beniamin Krause (poł. XVII w.), sekr. Rady Miejskiej w Gdańsku.
Marcus Manlius (pseud.).
Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
[KVK:] Diese Auß Göttlicher Verhängnuß vnd vnruhiger Leute Bedrängnuß außgepressete Segen-Sätze..., [ca. 1650]. Exemplar Marienbibliothek Halle (Sign. Oelh 395 (21) Q).
[NUKAT:] Diese Auß Göttlicher Verhängnuß vnd vnruhiger Leute Bedrängnuß... [Gdańsk] : [Wdowa Jerzego Rhete], [1601]. Uwagi: Miejsce wydania, drukarz i rok wydania na podstawie katalogu historycznego PAN BG. Według GBV online autorem jest Nepos Cornelius (pseudonim), rok wydania około 1650.