Nazwisko i imię:
Klonowic Sebastian Fabian.
Tytuł:
Hebdomas To iest Siedm Tegodniowych Piosnek, wyiętych z Pierwszych Ksiąg Moiżeszowych Kápituły Pierwszey. Co ktorego dniá Pan Bog stworzył, y iáko śiodmego dniá odpoczynał, krotko zebránych. Przes Sebestyaná Klonowicá z Sulimierzyc, Pisarzá Láwice Lubelskiey. W Krákowie, W Drukárni Máćieiá Gárwolczyká. Roku, 1581.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Garwolczyk, 1581.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 28. Dedykowane księdzu Józefowi Wereszczyńskiemu. Zawiera dziesięć pieśni na cztery głosy.
Lokalizacja:
Lublin, Bibl. KUL
Całość:
Klonowic Sebastian Fabian.
Hebdomas To iest Siedm Tegodniowych Piosnek, wyiętych z Pierwszych Ksiąg Moiżeszowych Kápituły Pierwszey. Co ktorego dniá Pan Bog stworzył, y iáko śiodmego dniá odpoczynał, krotko zebránych. Przes Sebestyaná Klonowicá z Sulimierzyc, Pisarzá Láwice Lubelskiey. W Krákowie, W Drukárni Máćieiá Gárwolczyká. Roku, 1581.
Kraków, druk. Maciej Garwolczyk, 1581.
w 4ce, k. 28.
Dedykowane księdzu Józefowi Wereszczyńskiemu.
Zawiera dziesięć pieśni na cztery głosy.

Lublin, Bibl. KUL