Nazwisko i imię:
Lubelczyk Jakub.
Tytuł:
Pyeśń z Ewányeliey wyięta u Lukaszá swiętego s pirwszego káp. ku przykłádu pokory nowo ucżyniona, o náwiedzeniu pánny Mariey. J. L.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1557 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Na karcie tytułowej drzeworyt: Nawiedzenie anielskie. — Na odwrocie tytułu: nuty znaczone C. S. (Cyprianus Siradiensis, i. e. Cyprian Bazylik). — Pieśń, inc.: Zbawienie nędznego narodu ludzkiego, idzie od k. 2r–k. 4r. — W kolofonie: W Krakowie Drukował Mátys Wirzbyęta. Roku 1557. Źródło: Kot S., Kancjonał brzeski Jana Zaremby z 1558 r., „Reformacja w Polsce”, r. IX-X: Warszawa 1939, s. 444.
Lokalizacja:
Bibl. Uniwersytecka w Królewcu
Całość:
Lubelczyk Jakub.
Pyeśń z Ewányeliey wyięta u Lukaszá swiętego s pirwszego káp. ku przykłádu pokory nowo ucżyniona, o náwiedzeniu pánny Mariey. J. L.

Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1557 (w kolofonie).
w 4ce, k. 4.
Na karcie tytułowej drzeworyt: Nawiedzenie anielskie. — Na odwrocie tytułu: nuty znaczone C. S. (Cyprianus Siradiensis, i. e. Cyprian Bazylik). — Pieśń, inc.: Zbawienie nędznego narodu ludzkiego, idzie od k. 2r–k. 4r. — W kolofonie: W Krakowie Drukował Mátys Wirzbyęta. Roku 1557.
Źródło: Kot S., Kancjonał brzeski Jana Zaremby z 1558 r., „Reformacja w Polsce”, r. IX-X: Warszawa 1939, s. 444.
Bibl. Uniwersytecka w Królewcu