Nazwisko i imię:
Jerzy z Tyczyna (Tyczyn Jerzy).
Tytuł:
Ad Reverendum Patrem Dominum Albertum de Klodava divina vocatione Abbatem Andrzeovien. Religiosissimum, Magistri Georgii Thiczinen. de salutifera Christi nativitate Carmen Apophoreticum.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Hieronima Wietora, 1535 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pod tytułem drzeworyt: św. Wojciech z pastorałem i wiosłem w ręku. W kolofonie: Cracoviae, Hieronymus Vietor impressit. Anno, M. D. XXXV.
Lokalizacja:
Bibl. Kolegium Kalwińskiego w Debreczynie
Całość:
Jerzy z Tyczyna (Tyczyn Jerzy).

Ad Reverendum Patrem Dominum Albertum de Klodava divina vocatione Abbatem Andrzeovien. Religiosissimum, Magistri Georgii Thiczinen. de salutifera Christi nativitate Carmen Apophoreticum.
Kraków, druk. Hieronima Wietora, 1535 (w kolofonie).
w 4ce, k. 4.
Pod tytułem drzeworyt: św. Wojciech z pastorałem i wiosłem w ręku.
W kolofonie: Cracoviae, Hieronymus Vietor impressit. Anno, M. D. XXXV.
Bibl. Kolegium Kalwińskiego w Debreczynie