Nazwisko i imię:
(Lehre).
Tytuł:
Eyn schone lere, mit kortzen synnen begriffen Deutsch und Polnisch beyder sprach zu redenn. Nauka cudna á krotko wypisána, ku uczeniu sie Niemcowi Polskiego, á Polakowi Niemieckiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1544 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. W kolofonie: Gedruct zu Krokaw durch Heronimum Vietorem, 1544.
Lokalizacja:
British Library, Londyn
Całość:
(Lehre).
Eyn schone lere, mit kortzen synnen begriffen Deutsch und Polnisch beyder sprach zu redenn. Nauka cudna á krotko wypisána, ku uczeniu sie Niemcowi Polskiego, á Polakowi Niemieckiego.
Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1544 (w kolofonie).
w 4ce, k. 12.
W kolofonie: Gedruct zu Krokaw durch Heronimum Vietorem, 1544.

British Library, Londyn