Nazwisko i imię:
(Institutio).
Tytuł:
[Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1570/1580).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 10? + 29 +? W jedynym znanym egzemplarzu zachowane tylko karty B3-B8, C-E7. Inne wydanie Wirzbięty (1575), zob. Estr. XVIII, 582. Korzo M., Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, r. LVI: 2012, s. 192.
Lokalizacja:
Warszawa, Bibl. Narodowa (SD XVI.O.433 adl.)
Całość:
(Institutio).
[Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae].
B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1570/1580).
w 8ce, k. 10? + 29 +?
W jedynym znanym egzemplarzu zachowane tylko karty B3-B8, C-E7.
Inne wydanie Wirzbięty (1575), zob. Estr. XVIII, 582.
Korzo M., Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, r. LVI: 2012, s. 192.

Warszawa, Bibl. Narodowa (SD XVI.O.433 adl.)