Nazwisko i imię:
Rassowski Adam.
Tytuł:
Pamiątka Żywota Y Smierci Ie[g]o Mśći X. Fiodora Druckiego Horskiego. Ktory z wielką chwałą wszystkie dni żywota swego ná tym świećie przeprowadziwszy, pobożnie Umarł w Panu, Roku od napràwy Zbàwienia 1615. dnia 30. Czerwca, Sprawiona ná znák uczciwośći Przez Adama Rassowskiego, rękodaynego Sługi Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Ie[g]o Mśći Krzysztopha Radziwiła Hetmànà polnego W. X. L. &c. &c. à na ten czas Rectorà Gymnasij w Birżach nowozałożone[g]o. W Wilnie w Drukàrni Iozefà Kàrcanà Roku 1615. dnia 26. Octobris.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józef Karcan, 1615.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 593.
Lokalizacja:
Warszawa, Bibl. Narodowa
Całość:
Rassowski Adam.

Pamiątka Żywota Y Smierci Ie[g]o Mśći X. Fiodora Druckiego Horskiego. Ktory z wielką chwałą wszystkie dni żywota swego ná tym świećie przeprowadziwszy, pobożnie Umarł w Panu, Roku od napràwy Zbàwienia 1615. dnia 30. Czerwca, Sprawiona ná znák uczciwośći Przez Adama Rassowskiego, rękodaynego Sługi Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Ie[g]o Mśći Krzysztopha Radziwiła Hetmànà polnego W. X. L. &c. &c. à na ten czas Rectorà Gymnasij w Birżach nowozałożone[g]o. W Wilnie w Drukàrni Iozefà Kàrcanà Roku 1615. dnia 26. Octobris.
Wilno, druk. Józef Karcan, 1615.
w 4ce, k. 11.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 593.
Warszawa, Bibl. Narodowa