Nazwisko i imię:
Kalwin Jan.
Tytuł:
Káthechizmus, to iest, sposob naucżania y ćwicżenia dziatek, w prawdziwey y szcżyrey náucże Krześćijańskiey, ucżyniony ná kstałt rozmowy.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1564 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 80 (ost. czysta). W kolofonie: Drukował Máciey Wirzbiętá. 1564. Tytuł oryginału: Catechismus ecclesiae Genevensis, hoc est, formula erudiendi pueros in doctrina Christi. Dedykowane Stanisławowi Myszkowskiemu, z datą 27 VIII 1563 i podpisem: Alexander Witrelin z Bytomia Minister Ewanyeliey P. Kristusowey s Sczmielowa. Źródło: Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog, oprac. J. Linka, red. M. Juda, Warszawa 2011, poz. 158. — Korzo M., Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 56 (2012), s. 191-201.
Lokalizacja:
Praga, Bibl. Premonstratensów na Strahowie
Całość:
Kalwin Jan.
Káthechizmus, to iest, sposob naucżania y ćwicżenia dziatek, w prawdziwey y szcżyrey náucże Krześćijańskiey, ucżyniony ná kstałt rozmowy.

Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1564 (w kolofonie).
w 8ce, k. 80 (ost. czysta).
W kolofonie: Drukował Máciey Wirzbiętá. 1564.
Tytuł oryginału: Catechismus ecclesiae Genevensis, hoc est, formula erudiendi pueros in doctrina Christi.
Dedykowane Stanisławowi Myszkowskiemu, z datą 27 VIII 1563 i podpisem: Alexander Witrelin z Bytomia Minister Ewanyeliey P. Kristusowey s Sczmielowa.
Źródło: Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog, oprac. J. Linka, red. M. Juda, Warszawa 2011, poz. 158. — Korzo M., Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 56 (2012), s. 191-201.
Praga, Bibl. Premonstratensów na Strahowie