Nazwisko i imię:
Śmierci.
Tytuł:
Smierczi z Mistrzem dwoiákie gadánia kxiąsski wyborne ku polepsseniu żywotá ludzkiego użyteczne w ktorych ukázuie srogosci y gorzkosć iey, teraz nowo nie co przydano. W Krákowie przez Mátysá Scharffenbergá. Látá. 1542.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1542.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. W kolofonie: W sławnym miesćie Krákowie Mátys Scharffenberk prásował. Látá bożego. 1542. Wierszem. — Utwór znany z XVwiecznego rękopisu jako: De Morte Prologus lub Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią). Na k. tyt. i na k. Eiiiv drzeworyt: śmierć z kosą. — Kończy wiersz bez tytułu, inc.: Ieden człowiek z nabożności patrzał na człowiecze kości (mylnie przypisywany Pawłowi Simplicjanowi).
Lokalizacja:
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Całość:
Śmierci.
Smierczi z Mistrzem dwoiákie gadánia kxiąsski wyborne ku polepsseniu żywotá ludzkiego użyteczne w ktorych ukázuie srogosci y gorzkosć iey, teraz nowo nie co przydano. W Krákowie przez Mátysá Scharffenbergá. Látá. 1542.
Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1542.
w 4ce, k. 20.
W kolofonie: W sławnym miesćie Krákowie Mátys Scharffenberk prásował. Látá bożego. 1542.
Wierszem. — Utwór znany z XVwiecznego rękopisu jako: De Morte Prologus lub Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią).
Na k. tyt. i na k. Eiiiv drzeworyt: śmierć z kosą. — Kończy wiersz bez tytułu, inc.: Ieden człowiek z nabożności patrzał na człowiecze kości (mylnie przypisywany Pawłowi Simplicjanowi).

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg