Nazwisko i imię:
Pieśń.
Tytuł:
Piesn o smierci wssytkiem ludziem strasliwey: teras nowo uczyniona.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Hieronim Wietor (w kolofonie), b. r. (ok. 1540).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. W kolofonie: W Krakowye przez Hieronyma Vietora. Pieśń na cztery głosy. — Nuty na odwrocie tytułu i k. Aii r, tekst na k. Aii v-Aiii v, na k. Aiv drzeworyty, recto: śmierć z kosą, verso: kobieta z kwiatem (lilią?) w ręku.
Lokalizacja:
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Całość:
Pieśń.
Piesn o smierci wssytkiem ludziem strasliwey: teras nowo uczyniona.
Kraków, druk. Hieronim Wietor (w kolofonie), b. r. (ok. 1540).
w 4ce, k. 4.
W kolofonie: W Krakowye przez Hieronyma Vietora.
Pieśń na cztery głosy. — Nuty na odwrocie tytułu i k. Aii r, tekst na k. Aii v-Aiii v, na k. Aiv drzeworyty, recto: śmierć z kosą, verso: kobieta z kwiatem (lilią?) w ręku.
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg