Nazwisko i imię:
Kierski Józef Tadeusz.
Tytuł:
[Okólnik, z datą: Brzozów, 14 VIII 1782]. Iosephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Vigore supremi Decreti Sacratissimae Majestatis sub die 6ta Junii A. C. lati…]
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1782).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 337.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Kierski Józef Tadeusz.
[Okólnik, z datą: Brzozów, 14 VIII 1782]. Iosephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Vigore supremi Decreti Sacratissimae Majestatis sub die 6ta Junii A. C. lati…]
B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1782).
folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 337.
Wawel (Krasiczyn)